Technical translations


We provide translation of technical documents. We regularly translate international standards EN, ISO etc. for Czech Office for Standards, Metrodology and Testing. Zajišťujeme posuzování a odborné překlady. Opakovaně provádíme překlady např. mezinárodních norem EN, ISO atd. pro Czech Office For Standards, Metrodology And Testing.

Languages: English, German

References

Title Implementation year Detail
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2015 -
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2014 -
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2013 -
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2012 -
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2011 -