Kompenzace účiníku


Odběry el. energie velkoodběratelů připojených do distribuční sítě (DS) na napěťové hladině vn a vvn musí být kompenzovány tak, aby se průměrný měsíční účiník pohyboval v pásmu 0,95-1. Za tímto účelem je nutné vybavovat odběrná místa individuální, skupinovou nebo centrální kompenzací účiníku, která musí zpravidla fungovat automaticky, bez zásahu lidského faktoru.

Jsme schopni diagnostikovat konkrétní bilanci toků jalových výkonů v předávacím místě a s ohledem na konkrétní požadavky navrhnout nechráněné, chráněné a rychlé kompenzační moduly, které vyhoví z hlediska požadavků na rychlost a přesnost regulace, zároveň jsou odolné proti vnějším vlivům harmonické, rušení apod.).

V případě překompenzovaného odběru navrhujeme na míru dekompenzační systémy na napěťových hladinách nn a vn.

Reálný průběh výkonů a účiníku v dřevozpracujícím průmyslu

 

Zařízení pro regulaci jalového výkonu dodáváme, montujeme a revidujeme. V případě potřeby realizujeme také rekonstrukce kompenzačních rozvaděčů nn. Dodáváme jednotlivé komponenty, zejména kompenzační kondenzátory tuzemské výroby pro napěťové hladiny nn a vn.

Dodáváme, montujeme a revidujeme zařízení pro regulaci jalového výkonu zdrojů rozptýlené výroby (FVE, VTE, MVE apod.), kde instalujeme v případě potřeby zařízení zajišťující regulaci toku jalového výkonu podle požadavků distribučních společností (dispečerské řízení jalového výkonu).

Máme za sebou dlouholeté zkušenosti více než 120 odběrných míst velkoodběratelů a desítek zdrojů rozptýlené výroby, kde fungují nejrůznější zařízení pro regulaci jalového výkonu. 

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
Kompenzace - SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2015 -
Kompenzace - Jihočeské divadlo, p.o. 2014 více informací
Kompenzace - Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. 2014 -
Kompenzace - AGRIPROD s.r.o. 2014 více informací
Kompenzace - Vendue a.s., Společenský dům, Týn nad Vltavou 2013 -
Kompenzace - FVE Troskotovice 2013 více informací
Kompenzace - Městské divadlo Český Krumlov o.p.s. 2013 -
Kompenzace - Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. 2013 -
Kompenzace - Křenovice, Zemědělská společnost Dubné a. s. 2012 více informací