Ochrany proti přepětí a rušení


Zabýváme se problematikou chránění silových zařízení vn proti účinkům spínacího a atmosférického přepětí. Jde zejména o chránění generátorů a silových vzduchových transformátorů, vysokonapěťových tlumivek a hradicích členů pro signál HDO.
V těchto případech jsou aplikovány omezovače přepětí v kombinaci s RC členy, které se připojují k zařízení, které je potřeba chránit.
Pro vlastní návrh je nutné zpracovat vstupní podklady o místě připojení chráněného zařízení a poté vypracovat vlastní návrh. 

GALERIE