Vysílače HDO


Vysílač HDO představuje soubor technologických prostředků, které jako celek umožní emitovat signál HDO s definovanými parametry do distribuční sítě, nejčastěji do 22, 35 a 110 kV.

Vysílače HDO do sítí vn (22 a 35 kV) se umisťují do budov společných provozů. Statický měnič kmitočtu se umisťuje do těsné blízkosti vazebních filtrů. 

Vysílač HDO 22 kV - vazební transformátory + kondenzátorové baterie C2

Vysílače HDO do sítí vvn (110 kV) se konstruují pouze ve venkovním provedení vazebních filtrů, statický měnič, kondenzátorová baterie C1 a řízení vysílače se umísťuje do domku HDO, zde se nachází i rozvaděč vlastní spotřeby vysílače, popřípadě i ochrany vývodu 110 kV.
Venkovní část vazebních filtrů se skládá z vazebních transformátorů, kondenzátorové baterie C2, zemních nožů 110 kV sloužících pro deaktivaci (odpojení) vazebního transformátoru od sítě 110 kV a popřípadě i skříně L2C2 sloužící k optimalizaci elektrických parametrů vazebních filtrů v zimním a letním období.

Vysílač HDO 110 kV - vazební transformátory + kondenzátorové baterie C2 Vysílač HDO 110 kV - vazební transformátory + kondenzátorové baterie C2 Vysílač HDO 110 kV - vazební transformátory + kondenzátorové baterie C2
 

 V současnosti se používají u všech vysílačů ovládací kmitočty 183,3; 191; 194; 216,6 a 283,3 Hz.

Počet bloků vysílačů se zpravidla řídí počtem silových transformátorů v transformačním uzlu, zpravidla se jedná o jeden až 4 bloky HDO. 

 

Zabýváme se návrhy, výrobou a dodávkou komponentů pro všechny druhy vysílačů HDO.

 

Vyrábíme, popřípadě dodáváme, montujeme a oživujeme:

 

GALERIE

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
Vysílač HDO 22 kV - Jihlava Kosov, Bedřichov a Herolnice, Žďár N. Sázavou, dílčí rekonstrukce vysílače, dodávky a uvedení do provozu 2014 -
Vysílač HDO 110 kV - Krasíkov, výměna balančních ochran BO-08F 2014 -
Vysílač HDO 110 kV - Opočínek, rekonstrukce stání vazebních transformátorů 2014 -
Vysílač HDO 110 kV - Chrást, rekonstrukce vysílačů, dodávka skříní L2C2, oživení a uvedení do provozu 2013 -
Vysílač HDO 22 kV - Č. Ves, Hanušovice, V. Meziříčí, výměna kondenzátorové baterie C2 2013 -
Vysílač HDO 110 kV - Řeporyje, dodávky vazebních filtrů a baterií C1, oživení a uvedení do provozu 2012 -
Vysílač HDO 110 kV - Horní Životice, zastřešení vazebních transformátorů 2012 -
Vysílač HDO 110 kV - Kletné, dodávky vazebních filtrů a baterií C1, oživení a uvedení do provozu 2012 -
Vysílač HDO 110 kV - Kletné, dodávky vazebních filtrů a baterií C1, oživení a uvedení do provozu 2010 -