Nasazení dálkově ovládaných úsečníků


Nasazení dálkově ovládaných úsečníků

Název studie 
Ověření spolehlivostních opatření pro zlepšení nepřetržitosti dodávky odběratelům napájenými vedeními 22 kV MIR - Kasejovice a MIR - Malčice 

 

Autoři 
Ing. Filip Brož   Ing. František Kysnar   Ing. Karel Procházka, CSc.  

 

Vypracováno  
 1.4.2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Název studie
Možnosti zlepšení nepřetržitosti dodávky odběratelům napájeným vedením 22 kV ELI - Želnava 

 

 Autoři 
Ing. Filip Brož  Ing. František Kysnar  Ing. Karel Procházka, CSc. 

 

 Vypracováno 
21.12.2006 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Název studie 
 Možnosti zlepšení nepřetržitosti dodávky odběratelům napájeným vedením 22 kV ELI - Kasejovice 

  

Autoři 
Ing. Filip Brož  Ing. František Kysnar   Ing. Karel Procházka, CSc. 

 

Vypracováno 
 16.12.2006 

Datum realizace: 2014