Balanční ochrany


Elektronické balanční ochrany jsou určeny k chránění kondenzátorových baterií VN a VVN středního a většího rozsahu. Jejich hlavní funkcí je včasná detekce poruchy svitku (svitků) kondenzátoru a včasným vypnutím tak zabránění destrukci dalších kondenzátorů nebo celé baterie. Ochrany jsou určeny pro základní zapojení kondenzátorových baterií do můstku (H) a dvojité hvězdy (YY), kde kontinuálně vyhodnocují proud diagonálou (tzv. proud nesymetrie) základní harmonické složky. 

 

BO-01FA

Dvoustupňová balanční ochrana bez kompenzace přirozené nesymetrie. Ochrana disponuje jediným proudovým vstupem pro nepřímé měření proudu nesymetrie na sekundární straně MTP. Ochrana reaguje na efektivní hodnotu základní harmonické složky měřeného proudu nesymetrie. 

Více viz: datasheet, manuál 

BO-01FA

 

BO-01KA

Dvoustupňová balanční ochrana s kompenzací přirozené nesymetrie. Ochrana disponuje dvěma proudovým vstupy pro měření referenčního proudu fáze L1 a proudové nesymetrie v diagonále kondenzátorové baterie. Díky referenčnímu proudu je ochrana schopna vektorově kompenzovat přirozenou nesymetrii baterie a reagovat tak přesněji na poruchy svitků kondenzátorů. 

Více viz: datasheet, manuál 

BO-01KA

BO-03FA

Dvoustupňová balanční ochrana bez kompenzace přirozené nesymetrie se třemi proudovými vstupy. Ochrana je určena pro tři nezávislé jednofázové kondenzátorové baterie v můstkovém (H) zapojení nebo tři nezávislé baterie zapojené do dvojité hvězdy (YY). Ochrana vyhodnocuje každý vstup nezávisle a chová se tak jako tři samostatné ochrany BO-01FA. 

Více viz: datasheet, manuál 

BO-03FA

BO-03FH

Ochrana je speciálně navržená pro vazební filtry vysílačů HDO do úrovně 110 kV. Ochrana disponuje třemi vysoce citlivými a selektivními proudovými vstupy pro měření v diagonálách můstkových (H) bateriích. Měření je modifikováno tak, aby ochrana reagovala na minoritní 50 Hz složku a dominantní HDO složku plně potlačila. 

Více viz: datasheet, manuál 

BO-03FH

BO-08F 

Napěťová balanční ochrana speciálně vyvinutá pro vazební filtry vysílačů HDO do úrovně 110 kV. Ochrana vyhodnocuje napětí nesymetrie tří kondenzátorových baterií v můstkovém (H) zapojení. Napětí nesymetrie je převedeno na frekvenci pomocí napěťového VN děliče a elektronického převodníku na VVN potenciálu. Frekvence je dále přenášena optickým izolátorem do řídicí jednotky, kde je měření následně vyhodnocováno. 

Více viz: datasheet, manuál 

BO-08F - řídící jednotka

GALERIE


Soubory ke stažení

    • Rozměry - BO-01FA / 01KA / 03FA / 03FH
    • 35.40 KB
    • stáhnout