Kondenzátorové baterie HDO


Jedná se o speciální kondenzátory vysokého napětí, které jsou součástí vazebních filtrů HDO. Podle jejich použití je rozdělujeme na:

 
  • Kondenzátory pro baterie C1 vazebních filtrů

Jde o vícekapacitní kondenzátory, které slouží pro regulaci výkonu vysílače do distribuční sítě. Podle toho, jak se mění zatěžovací impedance sítě vn nebo vvn, je nutné měnit výkon vysílače (velikost tónového proudu I2 tekoucího do sítí vn, vvn). To se děje pomocí stykačů, které připínají správnou velikost kapacity baterie C1, aby se dosáhlo správné velikosti tónového napětí na přípojnicích, do kterých je signál emitován. Zpravidla to bývá 1,8% napětí 50 HZ u vysílačů 22 a 35 kV, a 2,0% u vysílačů 110 kV.

Kondenzátorové baterie C1 se nejčastěji umisťují do skříní o rozměrech 600x600x2100 mm, kam se vejdou všechny kondenzátory vysílače HDO vn. Baterie C1 pro vysílače HDO 110 kV se vejdou do rozvaděčové skříně o rozměrech 1600x600x2100 mm, na každou fázi se využívají 2 kondenzátory s paralelně zapojenými kapacitami.

  • Kondenzátory pro baterie C2 vazebních filtrů

Slouží pro impedanční přizpůsobení vazebních transformátorů pro konkrétní typ sítě. U vysílačů HDO do vn jde o vnitřní provedení, zpravidla se zapojují jeden nebo dva kondenzátory do série na fázi. Kondenzátory musí být dimenzovány nejen pro napětí o 50 Hz, ale i pro napětí tónové.

Pro vysílače HDO 110 kV je nutné využít řazení kondenzátorů, zpravidla 8 nebo 10 kusů v sérii ve dvou paralelních řadách. Kondenzátorová baterie C2 je zapojena do můstku, aby ji bylo možné chránit v případě dílčího poškození kondenzátorů. Podle principu jsou využívány proudové a napěťové balanční ochrany. Napěťová balanční ochrana vyhodnocuje rozdíl potenciálů v místě čtvrtého nebo pátého kondenzátoru (polovina baterie C2), proudová pak velikost proudu nesymetrie v příčné větvi baterie spojující příčně čtvrtý, popřípadě pátý kondenzátor, ve spojce je umístěn přístrojový transformátor proudu. 

GALERIE