DAM: archivace a hodnocení měření


Systém DAM (Datová Analýza Měření) archivuje a vyhodnocuje dle platných předpisů veškerá měření s možností využití vazeb na celopodnikové systémy, jakými jsou např. SAP, GIS, TE a SCADA.

 

DAM je koncipován jako:

• Dvouvrstvá aplikace skládající se z databáze a těžkého klienta na koncovém PC
• Třívrstvá aplikace skládající se z databáze, aplikačního serveru a lehkého klienta (běží v prostředí internetového prohlížeče) na koncovém PC

 

Systém DAM byl primárně vyvinut pro archivaci a hodnocení měření v elektrických sítích, jeho architektura je však vybudována tak, že mohou být integrována i měření z neelektrických sítí plynovodní, vodovodní a teplovodní.

 
Základní vlastnosti:

• archivace veškerých měření v rámci společnosti (trvalá i přechodná)
• sjednocení měření na jedné úrovni
• jednotné výstupy podle platných předpisů formou tabulek, grafů i pdf dokumentů
• využití stávajících databázových struktur (implementace do celopodnikové databáze ORACLE)
• napojení na externí (celopodnikové) systémy – GIS, SCADA, SAP, TE .....
• otevřenost pro tvorbu vyšších funkcí
• široké spektrum vyhodnocovacích nástrojů
• hierarchie uživatelů (definice přístupových práv)
• zprostředkování výsledků měření širšímu počtu uživatelů – přístup k datům na intranetu společnosti (www rozhraní, lehký klient)
• serverová aplikace pro import dat z měřicích přístrojů v předem definovaných časových intervalech

 

Vyhodnocovací nástroje:

• statistické vyhodnocení měření kvality ve smyslu platné legislativy
• rozložení měřených napěťových veličin
• časový vývoj měřených veličin během vybraného časového období
• souhrnné vyhodnocení závazných charakteristik
• nástroje pro vyhodnocení napěťových jevů
• export archivovaných dat do standardních formátů (CSV, txt formát)
• otevřenost pro implementaci dalších funkcí do vyhodnocovacích nástrojů archivačního systému
• generování definovaných protokolů ve stanovených časech bez nutnosti zásahu uživatele

 

Vazba na externí systémy:

• navázání měření na konkrétní prvek DS prostřednictvím ID prvku
• rozšíření archivovaných informací o data z GIS
• přístup k výsledkům měření kvality přes GIS
• lokalizace prvku DS v GIS po výběru měření v archivačním systému
• filtrace měření v archivačním systému na požadavek GIS
• poskytování výsledků měření k dalšímu zpracování např. výpočetním systémům
• archivace řazení sítě pomocí vazby DAM – SCADA
• evidence činností a plnění úkolů pomocí vazby DAM – SAP 

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
DAM - ČEZ Distribuce, a. s. 2015 -
DAM - E.ON Česká republika, s.r.o. 2015 -