Dispečinky a dispečerské řídicí systémy


RESY-PMC

V minulosti jsme realizovali řadu energetických dispečinků s řidícím systémem RESY-PMC. Tento systém je dnes podporován už jen pro údržbu stávajících aplikací, ne pro nové projekty. Poslední dva realizované projekty s RESY-PMC jsou Elektrodispečink Dopravního podniku města České Budějovice a Fotovoltaická elektrárna Ševětín

RESY-PMC

Novinový článek - srpen 2007

 

Reliance

V současnosti nabízíme nový SCADA systém Reliance firmy GEOVAP, spol. s r.o., který má podobné vlastnosti a plnou podporu v České republice – GEOVAP, Reliance. Systém má v celém světě stovky referencí z řady oborů, včetně energetiky a průmyslu.

Reliance má všechny standardní funkce SCADA systémů, jako jsou:

• modulární systém, který je možno nastavit podle potřeb zákazníka
• funkce SCADA pro sběr, zpracování, archivování a protokolování
• grafický obslužný povrch s alarmováním, zobrazením schémat, grafů, tabulek a dialogových oken
• možnost velkoplošného zobrazení
• dálkové ovládání s respektováním blokovacích podmínek
• online výpočty a dopočty
• generátor zpráv, spouštění manuální, časové nebo při výskytu událostí
• vysílání zpráv o událostech pomocí E-mailu a SMS
• komunikace v celé řadě standardních protokolů
• tenké klienty s přístupem přes internetový prohlížeč
• dlouhodobá archivace měřených hodnot se zobrazením ve formě grafů a tabulek
• archivace všech událostí, pouze pro čtení
• export do programů EXCEL, ACCESS atd.
• integrované projektování (grafiky a objektů procesu), objektová orientace
• krátká doba projektování v důsledku modulární koncepce a opakovatelnosti využití objektů
• intuitivní technologicky orientovaná práce v prostředí MS Windows XP, 7, 8 ...
• a další.

Tento systém plně vyhovuje pro aplikace v energetice. Je modulární a cena je odstupňovaná podle kapacity a funkcí, takže s ním lze efektivně realizovat i malé aplikace za velmi výhodné ceny.

 

S Reliancí jsme realizovali např. Dohledový systém větrných parků pro firmu APB Plzeň, který je úspěšně provozován od roku 2014. Dohledový systém podává celkový přehled a detailní zobrazení jednotlivých parků se zobrazením údajů o sile větru, aktuálním výkonu a denní výrobě pro jednotlivé věže i pro celé parky. Od všech veličin se archivují jednominutové a patnáctiminutové hodnoty za celou dobu provozu systému. 

Přehledový obrázek zobrazuje stavy všech větrných parků, okamžité výkony, sílu větru a denní výrobu jednotlivých věží, dále celkovou denní výrobu jednotlivých parků i celé soustavy. Zobrazení průběžných grafů síly větru a výkonu jednotlivých věží, sumární hodnoty činného a jalového výkonu i činné a jalové energie za celý park. Průběh archivovaných patnáctiminutových hodnot síly větru a výkonu z příslušné věže. Graf se může automaticky posouvat nebo je možné zobrazit libovolný den z minulosti. Všechny hodnoty je možné zobrazit i ve formě tabulek nebo v EXCELu, ACCESSu apod. Všechna tato zobrazení jsou možná i po Internetu na tabletu nebo mobilu.

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
SCADA Reliance - dohledový systém větrných elektráren APB Plzeň 2014 -