DNCalc: analýza poměrů v DS


Výpočetní systém pro modelování a komplexní analýzu rozsáhlých elektrických, libovolně zauzlených a paralelně provozovaných sítí od nn, vn až po vvn.

 

Prostředí systému DNCalc Prostředí systému DNCalc Prostředí systému DNCalc

Ukázka prostředí systému DNCalc

 

Výpočetní systém DNCalc je určen pro komplexní analýzu distribučních sítí, poskytuje robustní nástroje pro standardní výpočty distribučních sítí, ale i nástroje nadstavbové, které jsou určeny pro analýzu specifických oblastí provozu distribučních sítí, jakými jsou např. kvalita elektřiny, připojitelnost zdrojů, SmartGrids, spolehlivost a další. Systém DNCalc disponuje širokým spektrem prvků umožňujících uživateli věrohodný popis modelovaných problémů spojených s provozem distribučních sítí. Díky těmto nástrojům může uživatel analyzovat provoz distribučních sítí s respektováním aktuálních trendů vývoje elektroenergetiky.

Na základní výpočetní modul, vycházející z prověřeného nástroje E-Vlivy 3.0, navazují další výpočetní moduly zaměřené svými vlastnostmi na vybrané oblasti provozu distribučních sítí. Modulární skladba systému DNCalc a vzájemná provázanost jednotlivých výpočetních modulů v jednom uživatelském prostředí poskytuje uživateli nástroje pro komplexní analýzu distribučních sítí.

Implementované metody respektují rozsáhlý soubor legislativních a normativních dokumentů, např.: PPDS, ČSN EN 50160ed. 3, ČSN IEC 1000-2-2, ČSN EN 61000-3-2, ČSN EN 60909-0, soubor norem PNE 33 3430, směrnici D-A-CH-CZ a další.

 

Základní struktura funkcí programu

Modulární skladba výpočetního systému DNCalc

 

Modul Připojitelnost

Modul poskytuje prvky a funkce pro posuzování připojitelnosti zdrojů a odběrů připojovaných k DS či LDS v souladu s požadavky platné legislativy.

 

 

Modul Kvalita elektřiny

Modul kvality elektřiny je zaměřen na komplexní pokrytí analýz spojených s posuzováním zpětných vlivů odběrů či zdrojů a to jak pro stávající stav, tak i pro analýzy budoucího stavu po změnách technologie, připojení nových rušivých odběrů, úpravách v síti apod.

 

 

Modul Třífázové výpočty

Modul Třífázové výpočty poskytuje uživateli rozšíření základní úrovně výpočtů na vícevodičové analýzy pro přesnou analýzu poměrů v elektrických sítích při provozu, připojení či odpojení nejen symetrických, ale i nesymetrických zařízení a to jak pro normální provoz, tak i při poruchách v síti. Přínos analýz pomocí tohoto modulu je zejména v podrobném popisu poměrů v jednotlivých vodičích modelované elektrické sítě, což je nezbytné pro precizní analýzu poměrů při připojení např. většího počtu 1f výroben v sítích nízkého napětí apod.

 

 

Modul On-line výpočty

Modul On-line výpočty umožňuje využít rutin implementovaných v sw DNCalc pro reálná data získaná měřením v distribuční síti. Specifikace rozhraní je vždy závislá na zdroji dat. Výpočetní software umožňuje import reálných dat z externích systémů, jako jsou SCADA, systémy pro archivaci a hodnocení měření v elektrických sítích apod.

 

 

Modul Smart Grids

Modul Smart Grids poskytuje uživateli prvky a nástroje pro modelování a analýzu současných trendů vývoje elektroenergetiky zaměřených zejména na významný nárůst rozptýlené výroby a Smart technologií. Poskytuje uživateli nadstavbové analýzy s rozsáhlým spektrem analytických nástrojů umožňujících komplexní analýzu distribučních sítí všech napěťových hladin.

 

 

Modul Spolehlivost

Jednou z oblastí provozu distribučních sítí je samozřejmě také spolehlivost dodávky koncovým zákazníkům. Modul Spolehlivost poskytuje uživateli nástroje pro analýzu přínosu nasazení moderních spínacích prvků, změn řazení sítě a jejich přínosu ke zvýšení spolehlivosti distribuce elektřiny. Součástí spolehlivostní analýzy je i výpočet ekonomické návratnosti těchto opatření.

 

 

Modul GIS & Maps

Modul GIS & Maps propojuje klasické elektrické schéma s mapovými podklady. Umožňuje zobrazení elektrických sítí nad vybranými mapovými podklady s různou úrovní zoomu. Poskytuje řadu nástrojů pro vzájemnou úpravu mapového a elektrického schématu, vzájemnou lokalizaci prvků ve výsledkových sestavách, elektrickém a mapovém schématu modelované distribuční sítě a další nástroje správy modelu distribuční sítě nad mapovými podklady. Vnitřní architektura modulu GIS & Maps je navržena pro zvládnutí úloh souvisejících s importem schémat distribučních sítí z produktů koncipovaných na platformě typu GIS apod.

 

 

Výpočetní sw DNCalc je určen pro operační systémy Windows řady XP a výše.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy, popíšeme licenční politiku naší společnosti, případně zašleme odpovídající nabídku.

 

 


Soubory ke stažení

  • DNCalc - Datasheet (CZ)
  • 455.50 KB
  • stáhnout
  • DNCalc - Datasheet - modul Spolehlivost (CZ)
  • 1.32 MB
  • stáhnout

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
DNCalc - E.ON Česká republika, s.r.o. 2016 -
DNCalc - ČEZ Distribuce, a. s. 2016 -
E-Vlivy 3 - ČVUT 2015 -
E-Vlivy 3 - ČEZ Distribuce, a. s. 2015 -
E-Vlivy 3 - Západoslovenská distribučná, a. s. 2015 -
E-Vlivy 2 - DAISY, spol s. r.o. 2014 -
E-Vlivy 2 - ČEZ Distribuce, a. s. 2011 -
E-Vlivy 2 - E.ON Česká republika, s.r.o. 2011 -
E-Vlivy 2 - ZSE Distribúcia, a. s. 2011 -