Jisticí transformátory proudu


Zajišťujeme výrobu a dodávku speciálních jisticích transformátorů proudu s rozebíratelným magnetickým obvodem, používaných pro napájení proudových vstupů kostrových ochran výkonových transformátorů zvn/vvn a vvn/vn.

Výhodou rozebíratelného jádra transformátorů je možnost montáže k již provozovaným silovým transformátorům bez nutnosti rozpojení uzemnění nádoby transformátorů a případného přepojování kabeláže. Jisticí transformátory proudu jsou dodávány v různých velikostech oken magnetických obvodů a s převody 300/1 a 400/1 A.

 

Součástí dodávek jistících transformátorů proudu jsou:

  • Technická dokumentace
  • Zkušební protokol o kusové zkoušce
  • Prohlášení o shodě výrobku s příslušnými normami
  • Dodací list

 

Detaily k jednotlivým typům jsou uvedeny pod jednotlivými odkazy:

 

Balení při přepravě:

Jisticí transformátory proudu jsou standardně baleny do dřevěných beden, které je chrání proti mechanickému poškození během přepravy. V případě žádosti je možné balení upravit na provedení tzv. mini-palety pro snazší využití přemisťovací mechanizace. V tomto případě není transformátor plně chráněn a při převozu na něj nesmí být pokládáno jiné zboží.

 

GALERIE


Soubory ke stažení

    • Ceník 2021 - jisticí transformátory proudu
    • 222.88 KB
    • stáhnout