Výzkum a vývoj


SMU - autonomní jednotka řízení napětí - TA 0402 1490

SW paket pro ověřování ostrovních provozů - TA 0402 1490

SW modul na výpočet spolehlivosti - TA 0402 1490

Měřič impedancí na frekvencích HDO - TA 0302 0523

Software pro dynamické modelování - TA 0302 0523

Software pro výpočet filtračních a filtračně kompenzačních zařízení na HDO - TA 0302 0523