Odborné překlady


Zajišťujeme posuzování a odborné překlady. Opakovaně provádíme překlady např. mezinárodních norem EN, ISO atd. pro Úřad pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví.

Pracovní jazyky: angličtina, němčina

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2015 -
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2014 -
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2013 -
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2012 -
Překlad mezinárodních norem ISO IEC CENELEC - pro Ústav pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví Praha 2011 -