Optimalizace nákladů na energii


Cena elektrické energie je složena z několika položek:

V první řadě se hradí náklady za distribuci el. energie z elektráren ke spotřebiteli (výkonové parametry), je regulována a ceny jsou stanoveny v cenovém rozhodnutí ERÚ vydávaném zpravidla v listopadu a platí po celý následující rok.
Zde může být součástí ceny za distribuci i sankční poplatek za odebrání většího množství jalové energie, než je stanoveno v cenovém rozhodnutí. Je nutné také zaplatit poplatek za dodávku jalové energie do distribuční sítě.

Další položkou jsou náklady spojené s odebráním určitého množství elektrické energie a zprostředkovávají ji obchodníci s elektrickou energií.

Naše firma je schopna analyzovat výše uvedené položky celkové ceny el. energie a v případě možnosti stanovit postup, jak tyto položky minimalizovat, jednak pomocí administrativních opatření, případně technickými úpravami v odběrném místě, které minimalizují toky činných jalových výkonů v předávacím místě.