Výpočty a měření


Provádíme výpočetní analýzy, modelování, standardní i speciální měření energetických zařízení a jejich vlivů v síti.

 

Kvalita elektřiny

    • Hodnocení zpětných vlivů odběratelů a zdrojů 

komplexní škála služeb od posouzení stávající úrovně kvality elektřiny, přes analýzu nově připojovaných zařízení až po provedení měření kvality elektřiny a speciálních typů měření 

    • Návrhy pro zlepšení úrovně kvality elektřiny

návrhy možných opatření vedoucích ke snížení stávajícího ovlivnění úrovně kvality elektřiny i předcházení jejímu navyšování 

    • Hodnocení nepřetržitosti distribuce elektřiny PDS

zpracování posudků úrovně obecných standardů nepřetržitosti distribuce elektřiny PDS

    • Hodnocení nepřetržitosti distribuce elektřiny odběratelů z DS

zpracování posudků úrovně obecných standardů nepřetržitosti distribuce elektřiny pro konkrétní odběratele

    • Měření rušení v elektrických sítích, návrhy a realizace opatření

lokalizace zdrojů impulsního rušení a následně návrhy a realizace opatření pro jejich eliminaci

 

Výpočty šíření signálu HDO

výpočty šíření signálu HDO (hromadného dálkového ovládání)

 

Výpočty a měření dotykových a krokových napětí

zjištění úrovně dotykových napětí na objektech v blízkosti elektrického zařízení a návrh možných opatření v případě překročení povolených mezí

 

Měření a hodnocení přechodových dějů odběrů a zdrojů v DS

analýza a hodnocení přechodových dějů

 

Měření a dimenzování elektrických odběrů

GALERIE