Měření a dimenzování elektrických odběrů


Při tvorbě smluvního závazku mezi odběratelem el. energie (zákazníkem) a distributorem je nutné dohodnout výkonové parametry odběru. U velkoodběratelů to bývá zpravidla stanovení velikosti rezervovaného příkonu a dále roční popř. měsíční rezervované kapacity. U odběratelů připojených na napěťovou hladinu 0,4 kV zákazník volí velikost hlavního jistícího prvku.

Je hospodárné, aby zákazník tyto parametry stanovil s nezbytně nutnou rezervou tak, aby byly stále platby za distribuci minimální. Za tímto účelem je výhodné provést elektrická měření toků výkonů v předávacím místě a zjistit maxima příkonu, popřípadě upravit chod spotřebičů tak, aby se minimalizovaly odběrové špičky.

 

Měření a dimenzování elektrických odběrů

 

Naše firma je schopna provést měření celkového i dílčích odběrů zákazníka tak, aby se mohl seriózně rozhodnout, jak nastavit elektrické parametry odběru. Měření se zpravidla realizují jako týdenní, v jednodušších případech jako jednodenní.