Kondenzátorové baterie nn až vn


Jejich uplatnění v průmyslu a energetice je velmi široké. Jedná se o pevné nebo regulované kondenzátorové baterie pro:

  • kompenzaci jalové spotřeby velkoodběratelů
  • regulaci toku jalového výkonu v předávacím místě elektrických výroben (dispečerské řízení jalového výkonu), které nejsou pro tento účel vybaveny (starší fotovoltaické a větrné elektrárny)
  • pro úpravu toků jalových výkonů v distribuční síti za účelem snížení činných ztrát
  • tvorba zatěžovacích impedancí pro účely zkoušek el. strojů a zařízení
  • pro speciální účely ve zkušebnách
  • pro aplikace elektrických zdrojů vyšších kmitočtů (středofrekvenční indukční pece apod.)
  • filtračně-kompenzační zařízení na napěťových hladinách nn a vn

  

Naše firma se specializuje na převážnou část výše uvedených baterií obou napěťových hladin od výkonů desítek kVAr až po desítky MVAr pro použití v oceloplechových rozvaděčích, dále kobkové venkovní provedení. 

 

GALERIE

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
Kondenzátorová baterie 35 kV, XSTRATA, 15,8 MVAr 2013 více informací
Kondenzátorová baterie 22 kV, VTE Mlýnský Vrch, 1,2 MVAr 2010 více informací