Regulace činného a jalového výkonu elektrických výroben


V souladu s platným energetickým zákonem a vydanými provozními instrukcemi provozovatelů distribučních soustav realizujeme systémy pro regulaci činného a jalového výkonu elektrických výroben. S touto činností zpravidla souvisí i napojení technologie výrobny na dispečerské řízení daného provozovatele soustavy.

V rámci projektové přípravy se aktivně podílíme na přípravě podkladů pro vlastní projekt a hledáme optimální řešení regulace pro konkrétní výrobnu. Regulaci PQ řešíme našimi rozvaděči R-P nebo R-PQ, které zpravidla obsahují zařízení PIR5, multifunkční regulátory PQ, akumulátory a další pomocné obvody. U starších výroben řešíme i zpětné dovybavení výroben požadovanou technologií (tlumivky, kondenzátorové baterie, spínací prvky, rozvaděče, kiosky apod.) dle platných předpisů. Při uvádění výroben do provozu aktivně oživujeme naši technologii a zajišťujeme součinnost s pracovníky distribučních soustav.

Rozvaděč R-P  Rozvaděč R-PQ (varianta s PLC)

 

 

Stručný přehled požadavků na výrobny v distribuční síti E.ON 

 

Výkon [kW] Požadavek Řešení
< 250 
 • omezení činného výkonu: 0, 30 , 60 a 100% pomocí HDO přijímače
 R-P
250 .. 630
 • omezení činného výkonu: 0, 30 , 60 a 100% pomocí RTU jednotky
 • příprava na regulace jalového výkonu: 0.95L, 0.97L, 1.00, 0.97C a 0.95C pomocí RTU jednotky
 • analogové měření P, Q, U, I v předávacím místě výrobny
 • signalizace poruchových a provozních stavů výrobny
AXY01 + R-PQ
> 630
 • dálkové ovládání hlavního vypínače
 • omezení činného výkonu: 0, 30 , 60 a 100% pomocí RTU jednotky
 • regulace jalového výkonu: 0.95L, 0.97L, 1.00, 0.97C a 0.95C pomocí RTU jednotky
 • analogové měření P, Q a U v předávacím místě výrobny
 • signalizace poruchových a provozních stavů výrobny
 • příprava na měření meteorologických veličin
AXY01 + R-PQ

 

 

Stručný přehled požadavků na výrobny v distribuční síti ČEZ 

 

Výkon [kW] Požadavek Řešení
< 30 
 • regulace není požadována 
--- 
 30 .. 100 
 • omezení činného výkonu: 0 a 100% pomocí HDO přijímače 
R-P 
 > 100 
 • omezení činného výkonu: 0, 30 , 60 a 100% pomocí RTU jednotky v kombinaci s HDO přijímačem
 • analogové měření P, Q, U, I v předávacím místě výrobny
 • signalizace poruchových a provozních stavů výrobny
 • měření meteorologických veličin 
RY1 + R-PQ 

 

Uvedený výčet požadavků je pouze orientační a slouží pouze pro základní orientaci. Konkrétní podmínky jsou vždy dány připojovací smlouvou a v ojedinělých případech se mohou lišit od obecně deklarovaných pravidel. 

 

GALERIE