Reference


Vybrané reference významných subjektů v oblasti energetiky a průmyslu:

     
ČSRES

 

ČSRES

Pro České sdružení regulovaných elektroenergetických společností zpracováváme řadu projektů zabývajících se oblastmi: 
 • Kvalita elektřiny 
 • Rozptýlená výroba 
 • Problematika Smart Grids 

 

 

 
ČEPS, a.s.  

ČEPS, a.s. 

Pro společnost ČEPS, a.s. jsme zpracovávali nebo se subdodavatelsky podíleli na projektech zaměřených na: 
 • Vliv rozptýlené výroby na přenosovou soustavu 
 • Posuzování provozních parametrů přenosové soustavy 

 

 

   
ČEZ, a.s.  

ČEZ, a.s.

Společnosti skupiny ČEZ, a.s. jsou naším dlouhodobým a významným partnerem. Předmětem naší spolupráce jsou projekty z oblastí: 
 • Legislativa, zpracování Pravidel provozování distribučních soustav 
 • Kvalita elektřiny
 • Nepřetržitost distribuce elektřiny
 • Rozptýlená výroba
 • Hromadné dálkové ovládání
 • Dispečerské řídicí systémy 
 • Dodávka software E-Vlivy, DAM

 

 

   
E.ON Česká republika, s.r.o.  

E.ON Česká republika, s.r.o. 

Společnosti skupiny E.ON, s.r.o. jsou naším dlouhodobým a významným partnerem. Předmětem naší spolupráce jsou projekty z oblastí: 
 • Legislativa, zpracování Pravidel provozování distribučních soustav 
 • Kvalita elektřiny
 • Nepřetržitost distribuce elektřiny
 • Rozptýlená výroba
 • Hromadné dálkové ovládání 
 • Dodávka software E-Vlivy, DAM 
 • Technická podpora pro velkoodběratele

 

 

   
Pražská energetika, a. s.  

Pražská energetika, a. s. 

Společnosti skupiny PRE, a.s. jsou naším dlouhodobým a významným partnerem. Předmětem naší spolupráce jsou projekty z oblastí: 
 • Legislativa, zpracování Pravidel provozování distribučních soustav 
 • Kvalita elektřiny
 • Nepřetržitost distribuce elektřiny
 • Rozptýlená výroba
 • Hromadné dálkové ovládání 
 • Dodávka software E-Vlivy

 

 

   
Západoslovenská distribučná, a. s.  

Západoslovenská distribučná, a. s. 

Pro společnost Západoslovenská distribučná, a. s. jsme zpracovávali či zpracováváme projekty z oblastí: 
 • Rozptýlená výroba
 • Nepřetržitost distribuce elektřiny 
 • Dodávka software E-Vlivy 

 

 

   
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

S odborníky z VUT Brno spolupracujeme na řadě projektů týkajících se modelování sítí a prvků sítí pro posuzování přechodových dějů, problematiky Smart Grids, uzemňování a dalších. 

 

 

   
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

S odborníky z VŠB spolupracujeme zejména v oblasti kvality elektřiny a nepřetržitosti distribuce elektřiny. Ve spolupráci s VŠB zpracováváme projekty pro PDS ČR a PDS SR. 

 

 

   
Technologická agentura ČR  

Technologická agentura ČR 

Za podpory technologické agentury ČR zpracováváme ve spolupráci s VUT Brno dva projekty:
 • TA 03020523 – Dynamický model distribuční sítě
 • TA 04021490 – Prvky pro zavedení Smart Grids v distribučních sítích

 

 

   
ČK CIRED  

ČK CIRED 

S Českým komitétem CIRED dlouhodobě spolupracujeme na organizaci celorepublikové konference, která patří mezi nejvýznamnější akce se zaměřením na elektroenergetiku v ČR. Naši specialisté jsou aktivní v řídicích orgánech a pracovních skupinách Českého komitétu CIRED.