Studie a poradenství v energetice


Nabízíme zpracování studií v oblasti elektroenergetiky zaměřených na posuzování připojitelnosti a zpětných vlivů rušivých odběrů a zdrojů, připojovaných do sítí nn, vn a vvn, studie proveditelnosti analyzující již konkrétní otázky spojené s realizací, technicko-ekonomické analýzy a v neposlední řadě i studie celorepublikového rozměru.

V rámci poradenství nabízíme podporu v oblasti výpočetních analýz, provádění speciálních druhů měření a jejich vyhodnocování, projekční činnost a další. 

GALERIE