Měření a regulace čtvrthod. maxima


Cena elektrické energie tvoří významnou složku nákladů každého velkoodběratele elektrické energie. Její snižování se pak příznivě promítne do celkových nákladů firem.

Princip úspory spočívá v tom, že odběratel je schopen si odložit spotřebu v době vysokého odběru na dobu, kdy má odběr znatelně nižší. Tím si dokáže ovlivnit výkonové parametry odběru, které má ve smlouvě o dodávce elektrické energie s distribuční společností. Za každý kW, který odběratel ušetří, si může odečíst roční náklady v průměru (odlišné u jednotlivých distributorů) ve výši 1736 Kč. Dále se včasným odložením odběru vyvaruje penále ve výši 738 Kč/kW po každém překročení rezervované kapacity.

Nabízíme návrhy regulačních systémů na klíč podle složitosti a rozsahu regulačních zásahů. Pro jednoduché aplikace postačí jednoduchý regulátor s 6-12 výstupy, které jsou vybaveny odděleným reléovým kontaktem, který spíná výkonové stykače napájení konkrétních spotřebičů.

Ve složitějších případech navrhujeme systémy s dálkovým odečtem dílčích odběrů a dálkovou regulací, například pomocí ethernetové sítě, radiomodemů, nebo modemů s přenosy po napájecí síti nn.

Součástí regulátorů je dodávka software pro on-line dohled nad procesem regulace a další zpracování dat pro statistické potřeby provozovatele. 

GALERIE