Studie připojitelnosti FVE Ralsko 51,5 MW - připojeno do 110 kV ČEZ Distribuce, a.s.


Studie připojitelnosti FVE Ralsko 51,5 MW - připojeno do 110 kV ČEZ Distribuce, a.s.

Název studie
Studie připojitelnosti FVE Ralsko 51,5 MW - připojeno do 110 kV ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Autoři 
Ing. Antonín Heřman  Ing. František Kysnar   Ing. Karel Procházka, CSc.  

 

 Vypracováno 
 7.8.2013 

 


Datum realizace: 2013