Vazební transformátory HDO


Jedná se o speciální vzduchové transformátory, které jsou navrženy tak, aby s optimální účinností přenášely výkon statických měničů kmitočtu přes vazební filtry do distribuční sítě.

Je možné je rozdělit podle napěťové hladiny, do které je signál HDO emitován:

  • Vazební transformátory vn 22 a 35 kV pro vnitřní použití

Jsou vzduchové, bez železného mag. obvodu. Na primární vinutí je přes kondenzátorovou baterii C1 (jeden vícekapacitní kondenzátor na fázi) připojen výstup statického měniče kmitočtu. Na sekundární vinutí se připojuje vazební kondenzátorová baterie C2 skládající se z jednoho až tří vysokonapěťových kondenzátorů.

  • Vazební transformátory vvn 110 kV, venkovní provedení

Vinutí jsou umístěna ve válcové nádobě naplněné olejem, na jejímž vrcholu je umístěn konzervátor umožňující přirozené ochlazování oleje. Kondenzátorová baterie C1 je opět složena z jednoho až dvou vícekapacitních kondenzátorů na fázi. Na vinutí vvn se připojuje kondenzátorová baterie, která má zpravidla 8 nebo 10 sériově zapojených kondenzátorů na fázi. 

 

GALERIE