E-Vlivy 3: analýza poměrů v DS


Upozornění: Tento systém je dnes podporován jen pro stávající aplikace. Pro nové projekty je určen systém DNCalc, který navazuje na E-Vlivy a rozšiřuje jejich možnosti.
 
 

Program E-Vlivy 3 navazuje na předchozí úspěšné verze a umožňuje komplexní analýzu rozsáhlých, zauzlených a paralelně provozovaných elektrických sítí od nn, vn až po vvn.  

 

Okno programu E-Vlivy 3 Uživatelské prostředí programu E-Vlivy 3

 

Implementované funkce umožňují nejenom standardní výpočetní analýzy, ale zaměřují se i na kvalitu elektřiny, připojitelnost zdrojů do distribučních sítí, Smart Grids a další nadstavbové funkce, které poskytují uživateli robustní nástroj pro komplexní analýzy úloh spojených s provozem a rozvojem distribučních sítí. 

Implementované metody respektují rozsáhlý soubor legislativních a normativních dokumentů, např.: PPDS, ČSN IEC 1000-2-2, ČSN EN 61000-3-2, ČSN EN 50160ed. 3, ČSN EN 60909-0, soubor norem PNE 33 3430, směrnici D-A-CH-CZ a další. 

 E-Vlivy 3 - struktura

Základní struktura funkcí programu 

 

Program E-Vlivy poskytuje uživateli prostředí a široké spektrum nástrojů pro tvorbu a správu schématu elektrických sítí obsahujících velký počet různých prvků a výpočetní analýzy pro chod sítě, poruchové stavy a ztráty činného a jalového výkonu.

Další nadstavbové funkce jsou součástí tematicky zaměřených modulů na vybranou problematiku modelování a posuzování poměrů v distribučních soustavách. 

  

 

Modul Připojitelnost

Modul poskytuje prvky a funkce pro posuzování připojitelnosti zdrojů a odběrů připojovaných k DS či LDS v souladu s požadavky platné legislativy. 

 

Modul Kvalita elektřiny

Modul kvality elektřiny je zaměřen na komplexní pokrytí analýz spojených s posuzováním zpětných vlivů odběrů či zdrojů a to jak pro stávající stav, tak i pro analýzy budoucího stavu po změnách technologie, připojení nových rušivých odběrů, úpravách v síti apod.

 

 

Modul Třífázové výpočty

Modul Třífázové výpočty poskytuje uživateli rozšíření základní úrovně výpočtů na vícevodičové analýzy pro přesnou analýzu poměrů v elektrických sítích při provozu, připojení či odpojení nejen symetrických, ale i nesymetrických zařízení a to jak pro normální provoz, tak i při poruchách v síti. Přínos analýz pomocí tohoto modulu je zejména v podrobném popisu poměrů v jednotlivých vodičích modelované elektrické sítě, což je nezbytné pro precizní analýzu poměrů při připojení např. většího počtu 1f výroben v sítích nízkého napětí apod.

  

 

Modul On-line výpočty

Modul zahrnující on-line výpočty. Specifikace rozhraní je vždy závislá na zdroji dat. Výpočetní software umožňuje import reálných dat z externích systémů, jako jsou SCADA, systémy pro archivaci a hodnocení měření v elektrických sítích apod. 

 

 

Program E-Vlivy je vyvinut pro operační systémy Windows XP, Windows 7 a další. 

 

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy, popíšeme licenční politiku naší společnosti, případně zašleme odpovídající nabídku.

 


Soubory ke stažení

    • Evlivy 3 - Datasheet cz
    • 420.19 KB
    • stáhnout

Reference

Nadpis Rok realizace Detail
E-Vlivy 3 - ČVUT 2015 -
E-Vlivy 3 - ČEZ Distribuce, a. s. 2015 -
E-Vlivy 3 - Západoslovenská distribučná, a. s. 2015 -
E-Vlivy 2 - DAISY, spol s. r.o. 2014 -
E-Vlivy 2 - ČEZ Distribuce, a. s. 2011 -
E-Vlivy 2 - E.ON Česká republika, s.r.o. 2011 -
E-Vlivy 2 - ZSE Distribúcia, a. s. 2011 -
E-Vlivy 2 - EGE, spol. s r.o. 2010 -
E-Vlivy 2 - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2010 -