Tvorba předpisů a norem


Tvorba pravidel provozování distribučních soustav

Pracovníci naší společnosti se od r. 2000 významně podílejí na tvorbě Pravidel provozování distribučních soustav (PPDS) včetně všech jejich příloh, jsou členy Komise pro tvorbu a revize PPDS a příslušných pracovních skupin.

 

Připomínkování vyhlášek ERÚ

Aktivně se podílíme na připomínkování návrhů vyhlášek z oblasti kvality elektřiny, připojování odběrů a zdrojů do distribučních soustav, jejich změn a novel.

 

Normotvorná činnost v oblasti kvality elektřiny a zpětných vlivů odběratelů a zdrojů

Připomínkujeme ČSN, PNE, EN a IEC normy v oblasti uzemňovacích soustav, ochrany před nebezpečným dotykem, EMC, kvality napětí, zdrojů připojovaných do distribučních sítí, zpracováváme dílčí normy ze souboru podnikových norem energetiky, konkrétně PNE 384065, PNE 33 3430 - 0, PNE 33 3430 – 7, PNE 33 3430-8-1, PNE 33 3430-8-2 a PNE 38 4065.
Připomínkujeme navrhované standardy CENELEC z oblasti kvality elektřiny a rozptýlené výroby, jsme členy vybraných pracovních skupin CENELEC.
Jsme rovněž zpracovatelé PNE 38 4065 PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK pro provoz, navrhování a zkoušení ochran a automatik elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy.

 

Normotvorná činnost v oblasti HDO

Pracovníci naší firmy stáli u vzniku HDO v české energetice a přímo se proto podíleli a podílejí na tvorbě českých i zahraničních norem a předpisů souvisejících s provozem těchto zařízení, zejména PNE 33 3430-6 a PNE 382530.