Výpočty šíření signálu HDO


Signál HDO (Hromadné Dálkové Ovládání) je emitován vysílači HDO v transformačních uzlech 400/110, 220/110 kV, 110/35 nebo 110/22 kV. Pokud jsou k dispozici parametry distribuční, popřípadě nadřazené soustavy, je možné jeho šíření dopředu určit výpočtem.

Naše firma má k dispozici software pro výpočet šíření signálu HDO, kterým se ověřuje:

  • Vliv zdrojů rozptýlené výroby (větrné, kogenerační, vodní a bioplynové elektrárny) na šíření a útlum signálu HDO
  • Sledování šíření signálu HDO v mimořádných zapojeních distribuční sítě
  • Stanovení zatěžovací impedance vysílače HDO
  • Sledování paralelního chodu vysílačů HDO 

 

Časový rastr HDO telegramu ZPA I-I 64s